Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie

Patron Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, regionalista Franciszek Kotula, poczynając od lat 50. XX w. zorganizował 20 obozów badawczych na terenie Rzeszowszczyzny, podczas których dokumentował wszelkie przejawy życia społecznego na wsi, w tym także tradycje muzyczne regionu. Dzięki jego staraniom Muzeum, jako jedyne na terenie Podkarpacia, posiada cenne zbiory fonograficzne. Najstarsze nagrania utrwalają przekaz pokolenia urodzonego w XIX w. Kolekcja instrumentów muzycznych w zbiorach Muzeum Etnograficznego liczy ok. 100 obiektów odzwierciedlających skład dawnych kapel i tradycje instrumentalne terenów Rzeszowszczyzny. Szczgólnie interesujący jest zbiór cymbałów, z których najstarsze datowane są na XIX w., oraz różnej wielkości basów. W 2017 r., dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN, Muzeum uzupełniło zbiór o instrumenty dęte blaszane.
Adres
Rynek 6
35-064 Rzeszów

Telefon
17 862-02-17

email
etnografia@muzeum.rzeszow.pl

www
muzeumetnograficzne.rzeszow.pl