Muzeum Narodowe w Poznaniu

Reprezentowane w bazie instrumenty z Muzeum Narodowego w Poznaniu pochodzą z jego dwóch oddziałów: Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Etnograficznego. W zbiorach MIM (powstałego po II wojnie światowej z przedwojennej kolekcji Zdzisława Szulca) znajduje się około 2500 obiektów ze wszystkich kontynentów: europejskie instrumenty profesjonalne i ludowe, instrumenty pozaeuropejskie, muzykalia, obiekty od kultury łużyckiej i cywilizacji prekolumbijskiej Ameryki po współczesność. Szczególnie bogaty jest zbiór instrumentów lutniczych, klawiszowych i dętych oraz polskich instrumentów ludowych. W powojennych zbiorach Muzeum Etnograficznego znajdują się instrumenty głównie z terenu Wielkopolski datowane na XIX –XX w.
Adres
Al. Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań

Telefon
61 85 68 000

email
mnp@mnp.art.pl

www
www.mnp.art.pl