smyczek do suki

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Wykonawca: Nieznany
Kraj: Polska
Własność: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Numer inwentarzowy: PME/3/KZ/1-2


<< Powrót